Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English unit 1

Skapad 2019-08-19 05:48 i Ramsta skola Uppsala
A school project about Australia
Grundskola 6 Engelska
Nu är det dags för skolstart igen efter sommarlovet för Lee och hans kompisar. Kapitel 1 består av sex texter om Australien och England, ny vänskap och ett nytt skolprojekt.

Innehåll

Mål - att kunna

 • berätta om något som hände, uttal av ändelsen -ed
 • uttrycka känslor
 • futurum
 • frågeord
 • tusental
 • berätta om något man gjorde/inte gjorde; har/inte har
 • fakta om Australiens geografi och befolkning

Genomförande - det här ska vi jobba med

Läsa och förstå texter ur textboken. Grammatik, tal- och skrivövningar samt hörförståelse i arbetsboken. Lyssna på sångtexter som på olika sätt anknyter till Australien. Se på filmer med engelskt tal och text. Lekar och fristående material.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas på hur du talar, läser, skriver och förstår engelska inom målområdet. Skriftliga/muntliga läxförhör. Unit 1 avslutas med ett diagnostiskt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: