Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering teknik

Skapad 2019-08-19 08:21 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Grovplanering teknik

Innehåll

Grovplanering Teknik 

Syfte:  

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt kunnande och tekniska medvetenhet för att kunna orientera sig i sin numera tekniska omvärld. Undervisningen syftar även till att eleverna ska utveckla ett intresse och nyfikenhet för tekniken och dess utmaningar och söka lösningar på dessa. Eleverna ska även ges möjlighet till att reflektera över hur tekniken under historien har utvecklats och genom det påverkat människan och dess omgivande samhälle och miljö.  

Teman: 

De mäktiga fem 

Syfte:  

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få ett intresse och nyfikenhet kring de enkla mekanismer som finns omkring om dem i vardagen, exempelvis på en lekplats. Syftet är att eleverna genom att varva teori där begrepp och modeller förklaras möter deras experimenterande i praktiken ska skapa sig en förståelse för hur enkla mekanismer finns och fungerar i våran vardag.  

Centralt innehåll: 

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. förändrats över tid. 

Genomförande: 

Eleverna kommer att få ta del av information kring de enkla mekanismerna lutande planet, hävstången, skruven, kilen och hjulet genom film och/eller bildspel. Eleverna kommer att arbeta utomhus på en lekplats där de ska identifiera och upptäcka de olika mekanismerna på lekplatsen. Deras upptäckter kommer sedan att lyftas ytterligare i klassrummet och diskuteras vidare. 

Mitt liv som grej 

Syfte: 

Syftet med arbetsområdet “mitt liv som grej” är att eleverna ska få en djupare förståelse av föremålen runt omkring dem i sin vardag. Syftet är även att eleverna ska få en insyn i hur människans behov har förändrats i takt med föremålen samt hur teknikens utveckling kan ses i föremål såsom husgeråd, människan använder idag.  

Centralt innehåll: 

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid 

Genomförande: 

Arbetsområdet kommer utgå från serien “mitt liv som grej” där eleverna via film får ta del av olika vardagsföremåls funktioner och användning. Undervisningen kommer att arbeta vidare med filmens innehåll via muntlig och estetisk uttrycksform. Eleverna kommer även att undersöka vispens utveckling genom att få bekanta sig med vispen genom tiderna och prova att använda detta föremål i praktiken. Detta leder förhoppningsvis till intressanta diskussioner gällande hur tekniska föremål har utvecklats och effektiviserats från deras första upplaga till idag.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: