Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2019-08-19 08:30 i Magra skola Alingsås
Arbetsområdet handlar om hur man urskiljer vilket budskap reklam vill förmedla.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Samhällskunskap
Dagligen kommer du i kontakt med reklam och påverkas på något sätt av den. Det här arbetsområdet kommer att handla om att du ska lära dig att bli mer uppmärksam på hur reklam påverkar dig.

Innehåll

Ämne: Reklam

Syfte: Bli en uppmärksam och kritisk konsument

 

Arbetsområde:

Dagligen kommer du i kontakt med reklam och påverkas på något sätt av den. Det här arbetsområdet kommer att handla om att du ska lära dig att bli mer uppmärksam på hur reklam påverkar dig. Du kommer också att få göra en egen reklamaffisch.

 

Konkreta mål:

Du ska

 • kritiskt granska reklamen
 • diskutera och analysera till vem reklamen vänder sig till
 • diskutera och reflektera över vad vill reklamen få dig att känna/göra
 • kunna använda begreppen målgrupp och budskap när du diskuterar/analyserar reklam
 • göra en reklamaffisch

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Kritiskt granska reklam och att du använder dig av begreppen målgrupp och budskap på ett relevant sätt.
 • Presentera din reklamaffisch med anpassning till syfte och sammanhang - dvs. vad är bildens budskap och till vem/vilka vänder den sig till (målgrupp).
 • presentera din produkt muntligen. 

 

Undervisning:

Vi kommer att

se på reklamfilmer och analysera hur de är utformade och vilket budskap de vill förmedla

göra bildanalyser av reklam som finns i tidningar. Granska hur de är utformade och vad de vill förmedla

lära dig om hur man presenterar en produkt muntligt.  

 

 

 

 

Uppgifter

 • Reklam

 • Reklam

 • Reklam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: