Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi för en hållbar utveckling

Skapad 2019-08-19 08:48 i Apelskolan Falkenberg
Planering för ämnen HHK och SH
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Samhällskunskap
Vad får du för dina pengar och vad får dina inköp för konsekvenser för din hälsa, ekonomi och miljö? Både i Hemkunskapen och Samhällskunskapen kommer du att få lära dig mer om detta.

Innehåll

Syfte:

I arbetsområdet EKONOMI fortsätter du att utveckla arbetsprocessen samt

 • kunskaper om och ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.
 • kunskap om konsumtionen villkor, om sparande, krediter och lån
 • välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas för.

Förmågor:

Jämföra, beskriva, resonera,om EKONOMI och konsumentens grundläggande rättigheter och skyldigheter ex. öppet köp, ångerrätt.

 

Innehåll:

 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor/krediter.
 • Konsumentens rättigheter och skyldigheter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

 

 

Läraren i samhällskunskap arbetar med sitt syfte, förmågor och innehåll.

Uppgifter

 • Omdöme om arbetsprocess och resultat, buffén!

 • Omdöme om arbetsprocess och resultat, buffén!

 • Omdöme om arbetsprocess och resultat, buffén!

 • Läxa, ekonomibegrepp

 • Begrepp att träna på inför provet den 19/9

 • Arbetsfördelningen i hemmet vem gör vad.

 • Arbetsuppgifter i hemmet, vem gör vad?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: