Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språk Stjärnan

Skapad 2019-08-19 09:10 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi ska jobba med ett bokprojekt och ha fokusområden språk.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt =Hugo, elak blodtörstig och jättefarlig. Fokusområde Språk

Tidsperiod: Sep- Okt

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Stjärnan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 20/8  2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 

 Språk

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- vi ser ett behov i grupp av att utveckla uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. Vi vill stimulera barnen till ett nyanserat talspråk.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi använder oss utav boken i vårt bokprojekt och genom vår pedagogiska dokumentation så ser vi barnens behov och utveckling. Detta jobbar vi med i hela arbetslaget. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-genom Unikum, projektvägg och i hallen på dokument 3 i pedagogisk dok. Planeringen upprättad av:

 Sandra och Jeanett

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: