Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Biskopsnäset avdelning 1

Skapad 2019-08-19 09:11 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Förskola
Personal, barnet och vårdnadshavarna lär känna varandra, blir trygga och trivs. Förskola och hemmet samarbetar kring barnet.

Innehåll

 Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

 

 

Varje höst har vi nya barn och föräldrar som ska introduceras i vår grupp.

Föräldrarna behöver få en inblick i våran förskoleverksamhet.

 

Barnen och föräldrar ska ha tillit till personalen på förskolan och bli trygga.

Barnen ska lära känna varandra och hitta kamrater.

Lägga grunden för ett bra samarbete mellan hem och förskolan.

 

 

  


Barn och vårdnadshavare besöker förskolan och blir mottagna av samma personal under hela inskolningen.

Vi går igenom förskolans inskolningsmapp med vårdnadshavarna. Där information som är viktig att veta finns.

Inskolningstiden anpassas efter barnets behov. I början är vårdnadshavare med barnet för att sedan lämna barnet korta stunder.

Barnen får bekanta sig med vår struktur och rutiner under dagen.

Vi skriver ett lärloggsinlägg  för varje barn efter avslutad inskolning.

Vi erbjuder ett uppföljningssamtal efter avslutad inskolning till vårdnadshavare/ vårdnadshavarna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: