Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass Sankt Olof skola

Skapad 2019-08-19 09:20 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik

Under läsåret vill vi väcka elevernas intresse och nyfikenhet för matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Eleverna ska utveckla intresse och förmågor inom matematiken. Därför ger vi eleverna möjlighet att lära sig :

 • att utveckla förståelse för matematiken i vår vardag
 • att använda ord och begrepp inom matematiken.
 • att utveckla sin taluppfattning.
 • hur matematiken används i vardagen.
 • att lösa problem och berätta hur de tänkt.
 • att reflektera och dra slutsatser.
 • att samarbeta med andra.

Så här kommer vi att arbeta

 • Göra praktiska övningar ute och inne.
 • Använda vardagsmatematik i dagliga samtal.
 • Använda olika matematikmaterial.
 • Sortera och klassificera.
 • Ramsräkna fram- och baklänges.
 • Leka matematiklekar.
 • Använda matematikspel.
 • Lösa matematikproblem/kluringar
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Dokumentera och påvisa elevens egen utveckling.

Innehåll

 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, plus-minus, hälften-dubbelt, fler-färre-färst
 • Mönster.
 • Taluppfattning/symboler.
 • Siffror och talets värde.
 • Läge, riktning, rumsuppfattning.
 • Grundläggande former, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Diagram.
 • Räknesätt : addition och subtraktion
 • Tidsuppfattning.
 • Bekanta sig med klassificering och gruppering.
 • uppdelning av tal inom talområdet 1-10.
 • Eleverna får bekanta sig med klockan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: