Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Aspen ht2019

Skapad 2019-08-19 09:36 i Överby förskola Vaxholm Stad
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Att kommunicera med varandra är en bra förutsättning för goda relationer. Vi vill att barnen ska få utveckla och få möjligheter att träna sitt talspråk, kroppsspråk , hörstyrka både enskilt och i grupp. Vi vill skapa en lustfylld och utvecklande miljö där barnen ges möjligheter att undersöka verkligheten på ett kravlöst sätt. I leken finns inga rätt eller fel. I den finns förutsättningar att träna det sociala samspelet med andra och lära sig lekregler utifrån där individen befinner sig. Hur vi förhåller oss till varandra.

Innehåll

MÅL

Aspens prioriterade mål är Normer, värden och Utveckling och lärande.

Vi vill att barnen ska få utveckla sin förmåga att samarbeta/samspela i samförstånd  tillsammans med andra.

Vi vill att barnen ska få många möjligheter till rörelseglädje. Därför vill vi arbeta med "hälsa och välbefinnande". 

Samt att ge barnen många möjligheter att utveckla språk och kommunikation på olika sätt.  

 

Målkriterier

Att vi kan höra och se att barnen är trygga med oss och varandra. Att barnen utvecklar sin förmåga att leka/bemöta/samspela och kommunicera tillsammans med andra. 

Vi vill utveckla barnens förmåga att anpassa sig till sin omgivning och upptäcka nya erfarenheter samt att utveckla sin förmåga att förstå världen utanför. 

Vi vill utveckla barnens förmåga och förståelse för lekregler som; turtagning, förmåga att lyssna på andra, kommunicera, känna empati, följa andra, ta initiativ till lek, att kunna ge och ta.

Vi vill att barnen ska känna lust till rörelse både inomhus och utomhus och att "jag kan". 

 

AKTIVITETER

På Aspen har vi under våren byggt upp och utvecklat våra lärmiljöer som vi vill att det ska leda till inspiration, tydlighet och ett lustfyllt lärande.

Vi utgår från läroplanens mål och riktlinjer och barnens intresse. 

Under veckan organiserar och strukturerar vi oss i olika grupper för att skapa små mötesplatser för att skapa arbetsro.

UTVECKLING OCH LÄRANDE- SPRÅK:

Vi skapar utrymme för de olika språksätten; talspråk, kroppsspråk, lyssnande förmåga ("hörstyrka")  både enskilt och i grupp.

Vi ger många möjligheter till sång, inspirations bilder, dokumentations bilder, ramsor, sagor, drama, böcker, dans, benämnande av ord och "lyssnande lekar".

 Vi intresserar oss för "tecken som stöd" och bilder på detta finns på våra väggar på avdelningen. 

Vi har sett och hört att "Bockarna Bruse" och "Lilla Lejon" har varit särskilt intressant hos barnen på Aspen. 

Vi har lekt ,dramatiserat, sjungit och gestaltat dessa sånger återkommande varje dag under en längre tid . Både i storgrupp och i mindre grupper. 

En del av barnen har lärt sig all text och hela sångernas innehåll.  Vi kan se att barnens föreställningsförmåga i fantasins värld har utvecklats.

Vi organiserar oss i mindre sammanhang för att skapa fler tillfällen till att ge mer talutrymme för varje barn. Detta för att skapa möjlighet och tillgång till flera olika uttryckssätt.  

Vi har infört en bestämd mötesplats där vi varje dag före lunch sjunger  och dramatiserar olika sånger tillsammans.  

På mötet tränar vi också turtagning och "hörstyrka" på olika sätt, vems tur är det att få gå till matbordet? Vi benämner namn, olika färger, klappar stavelser. 

Alla förstår principen och sitter och väntar på sin tur.

Vi pedagoger är härvarande och närvarande. Vi lyssnar, är med och bidrar och ser vad som pågår.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE-RÖRELSEGLÄDJE:

Vi har återkommande tillfällen varje vecka använt oss av vårt gemensamma rörelserum på Överby fsk.

Mia har ansvarat för dessa tillfällen och använt sig av olika redskap som finns där...

Många möjligheter att utveckla sin grovmotorik har getts samt att vägleda barnen för att de ska känna tillit till sin egen förmåga. 

Vår förskolegård är en utmärkt plats för "rörelseglädje" . Den utmanar, stimulerar och ger många tillfällen att utveckla sin grovmotorik och lusten att röra på sig. 

Flera gånger i veckan springer vi ett "lopp" på lilla gården. Vi springer på olika sätt och tränar på olika begrepp som framåt, bakåt, sidledes, snurra och hoppa. 

Loppet går från olika punkter på gården som vi för stunden tillsammans bestämmer. 

Inomhus har vi tillsammans , med hjälp av olika rörelsesånger som finns på nätet arbetat med ”rörelseglädje”. 

Vi har varje vecka under våren gått på en skogspromenad för att uppleva naturens växlingar och använt oss av naturens utmaningar för att främja rörelseglädjen. 

De yngre barnen har fått möjligheter till detta på förskolans baksida ,där det finns en underbar utomhusmiljö som både lockar och stimulerar till utforskande,  rörelseglädje och  utmaningar på olika sätt.

UTVECKLING OCH LÄRANDE- ESTETIK:

Att uppleva med alla våra sinnen och på ett lustfyllt sätt få använda sig av olika material, färg och form både inomhus och utomhus, måla med youghurt blandat med färg ,lera , sand ,lim , papper ,tejp , cellstoff från blöjor blandat med vatten mm. och vatten-lek på olika sätt. 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Alla pedagoger dokumenterar under lärprocesser när tillfälle ges. Vi använder oss av foto, film och minnes  anteckningar.

Varje månad skriver vi ett månadsbrev där vi återkopplar till våra vårdnadshavare. På "Unikum" synliggör vi vår verksamhet för grupp och individ i  "lärlogg".

Vi fokuserar på barnets styrkor och deras förmåga. 

 

DIGITALA VERKTYG

Vi använder oss av lärplatta  för att arbeta och en app som heter"Tripp, trapp ,träd" och "BlueBot" . 

Vi har även förstärkt i sagans underbara värld "Bockarna Bruse" "Lilla Lejon" och andra sånger som har varit särskilt intressanta för barnen. 

Vi har även använt oss av lärplatta för att förstärka "rörelseglädje" och använt oss av musik.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: