Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbetet

Skapad 2019-08-19 09:44 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska Gymnasiearbete Samhällskunskap
Den här planeringen gäller för inlämningar under hela gymnasiearbetet.

Innehåll

VECKA

MOMENT

34

1. EPA- tankekarta, brainstorma om Gy-arb. Målbild?

2. Intro gymnasiearbete: Vad säger Skolverket? Tänk er… måla upp en bild, visa det färdiga resultatet, stolthet, glädje, visa på intervjun, läsa vidare på universitet.

3. Läsa examensmål, samhällsvetenskap. Vad tillhör Samhällsvetenskapen?

35

1. Presentera några gymnasiearbete. Läsa, fundera med hjälp av frågeställningar i Niels ppt. Styrkor? Svagheter? Vetenskaplighet.

2. Vi diskuterar syfte, frågeställning, avgränsningar. Gissa och motivera om Gy-arb är godkända.

35

1. Forskningsprocessen - hands-on: para ihop frågeställning med metod. Ge förslag. Nyanser i frågeställningar.

2. Brainstorm – vad kan man undersöka. Exempel från tidigare år. Förslag på frågeställningar/problem och områden. Ringa in tre intressanta områden/problem att undersöka.

3. Hur kan man undersöka? Översikt över olika metoder och vad de medför. Krav på att samla egna källor,  (intervju, enkät, observation). Fundera på max 3 områden att undersöka. 

37

1.  Välj ämne!

2. Hur man letar källor, litteratur. Hur får man det vetenskapligt då? Vad krävs av forskaren… Validitet (giltighet), reliabilitet (pålitlighet), forskningsetik, objektivitet, argumentation.

3. Leta forskningslitteratur, läsa in sig på ämnet.

38

Här måste eleverna ha valt ämne!

1. Genomgång PM: hur skriver man det?

2. Gör projektplan. Fortsättning inläsning av litteratur/handledning

39

1. Fortsättning inläsning av litteratur/handledning. Hitta egna källor, anmäl till handledare. 26 september: Inlämning 1 och redovisning av idépresentation - här presenterar du ditt ämne och kort hur du tänker gå tillväga i ditt fortsatta arbete. Ska du till exempel göra en undersökning? Hur ska du hitta material? Osv.

40

ENGLANDSBESÖK

41

På lektion skriver eleverna ett PM med Preliminär problemformulering, forskningsbakgrund, diskussion kring jämförelser/slutsatser.

42

Inledning: metodbeskrivning, kritik av metod och material, kritik av forskningslitteratur.

Inlämning utkast! 17 oktober: Inlämning 2

43

Feedback första versionen/handledning

44

HÖSTLOV

45

Feedback PM/handledning

46

14 november: Inlämning 3: inledning med syfte, frågeställning, metod och material. Läsa/diskutera varandras. Resultat: rådata/bearbeta/sortera/illustrera. Validitet och reliabilitet!

47

Här börjar du genomföra din undersökning!

48

Undersökningstid/handledning

49

Prel. Genomgång av diskussion och analys. Undersökningstid/handledning

50

Undersökningstid

51

19 december: Arbete efter checklista! 19 december: Inlämning 4 - Empirin ska vara färdig!

 

JULLOV

2

Prel. Genomgång av: diskussion/analys. Handledning. Du börjar skriva din resultatdel.

3

Arbete enligt checklistan

4

Arbete enligt checklistan - 23 januariInlämning 5 i Unikum så långt du har kommit

5

Arbete enligt checklistan

6

Arbete enligt checklistan - 6 februari - Inlämning 6 i Unikum så långt du har kommit

7

Praktik

8

Arbete enligt checklistan

9

SPORTLOV

10

Arbete enligt checklistan -

11

Ditt färdiga gymnasiearbete (första versionen) lämnas in till din handledare. Inlämning 7 OBS! Söndag 15/3

12

Skriftlig och muntlig feedback från handledare

13

Bearbetning av gymnasiearbete efter feedback.

14

Slutgiltig version inför opposition lämnas in till din handledare, samt till din opponent. Genomgång presentation/opposition. Inlämning 8 OBS! Söndag 5/4

15

Förberedelse för opponering

16

PÅSKLOV                                                  

17

Opponeringar Torsdag 23/4                                       

18

NP Svenska

19

Tid till kompletteringar

20

Tid till kompletteringar

21

Slutgiltig version (med eventuella kompletteringar) lämnas in till din handledare. Blankett med abstract lämnas in och mailas till administratör för arkivering och utskrift av examensbevis.                      Inlämning Onsdag 20/5

Uppgifter

 • Den allra sista inlämningen :(

 • Inlämning inför opponering

 • Inlämning färdigt arbete

 • Inlämning innan jul

 • Inlämning 1 - Inledning

 • Idépresentation - utkast

 • Inlämning 1 - Idépresentation

 • Inlämning 2 - Utkast till inledning

 • Inlämning 3 - Inledning med syfte, frågeställning, metod och material

 • Inlämning 4 - Färdig empiri

 • Inlämning 5 - Så långt du har kommit

 • Inlämning 6 - Så långt du har kommit

 • Inlämning - Ditt färdiga gymnasiearbete

 • Inlämning 8 - Slutgiltig version inför opponering

 • Opponering

 • Inlämning 9 - Slutgiltig version

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: