Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten åk 2

Skapad 2019-08-19 09:48 i Duveds skola Åre
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Innehåll

Mål - vad ska du lära dig?

Du kommer att öva på:

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser


Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda stödstrukturer vid planering för skrivandet

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Undervisning - Hur ska vi arbeta?

Vi kommer följa Diamantjaktens arbetsgång och kompletterar med lämpliga uppgifter.

Bedömning - Hur bedöms dina kunskaper?

Du ska visa din förmåga att:

- läsa med alltmer flyt och förståelse när du redovisar din läsläxa.

- skriva olika typer av texter.

- tala och lyssna vid genomgångar, redovisningar och diskussioner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: