Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattiga och rika länder åk 8 ht 2019

Skapad 2019-08-19 09:52 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Geografi
Vi kommer att titta på länder utifrån flera olika perspektiv t ex folktäthet, migration, urbanisering, ohälsa samt naturresurser

Innehåll

 

Konkretisering av det centrala innehållet

NATURRESURSER 

- kunna ge exempel på olika typer av naturresurser t ex förnybara och ickeförnybara naturresurser

- diskuterar om konflikter kring naturresurser t ex vattenbrist 

BEFOLKNINGSTÄTHET OCH URBANISERING 

- veta var det bor många människor och där det bor få människor 

- orsaker till varför människor bor där de bor

- konsekvenser av att det bor många eller få människor på olika platser

MIGRATION I VÄRLDEN OCH I SVERIGE 

- varför flyttar människor och vart flyttar de?

-hur har det sett ut förr och hur tror vi att det kommer att se ut i framtiden? 

- vilka konsekvenser kan stor utflyttning och inflyttning få?

 OHÄLSA OCH SVÄLT 

- orsaker till svält 

- exempel på sjukdomar som drabbar fattiga länder

- konsekvenser av sjukdomar och svält 

BEGREPP

- kunna använda och förklara geografiska begrepp som t ex korruption, infrastruktur, nativitet, mortalitet och överbefolkning 

SAMBAND 

- kunna sätta allt ovan i samband med varandra och diskutera varför det ser ut så 

Hur ska vi jobba med avsnittet?

- filmer 

- rollspel/diskussioner 

- använda oss av källor som  faktaböcker, läroboken s. 112-125 (befolkning). 128-143(naturresurser) samt 177-205 (ohälsa och fattigdom)

- använda oss av digitala källor som t ex gapminder 

- genomgångar 

- ordkunskap och andra arbetspapper 

 

 

Hur ska målen redovisas?

- läxförhör (s. 113-115, 129-132, 184-187) 

- inlämningsuppgift 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9

Matriser

Ge
Geografi - Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: