Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattiga och rika länder åk 8 ht 2019

Skapad 2019-08-19 09:56 i Thunmanskolan Knivsta
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att titta på länder utifrån flera olika perspektiv t ex befolkning och användandet av naturresurser.

Innehåll

Konkretisering av centralt innehåll 

- använda olika källor för att få information som t ex kartbok, gapminder och lärobok. 

- kunna ge något exempel på var det bor många människor i världen

- kunna ge någon förklaring till varför det bor många människor där

- resonera om hur människor ska utnyttja naturresurser hållbart 

- använda några geografiska begrepp som t ex flykting och invandrare 

 

Hur ska vi jobba med avsnittet? 

- filmer

- rollspel/diskussioner

- använda olika typer av källor (t ex kartbok, gapminder)

- genomgångar

- ordkunskap  

 

Hur ska målen redovisas? 

- läxförhör/inlämningsuppgift 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9

Matriser

SO
Geografi grundsärskolan åk 7-9

Geografi åk 7-9 grundsärskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Befolkning
Eleven bidrar till att resonera om förutsättningarna för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen
Eleven för enkla resonemang om förutsättningarna för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen
Eleven för välutvecklade resonemang om förutsättningarna för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen
Hållbar utveckling
Eleven bidrar till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
Eleven ger enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
Begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i olika resonemang
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i olika resonemang
Källor
Eleven medverkar i att använda kartor och andra källor Eleven medverkar i att hämta information från olika källor och göra något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan på ett fungerande sätt använda kartor och andra källor Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: