Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden klass 5

Skapad 2019-08-19 10:00 i Ljungviksskolan Lerum
I det här arbetsområdet arbetar eleverna med kartan som hjälpmedel för att kunna orientera sig i närmiljö och i sin omvärld. Eleverna kommer även att träna på namn- och lägesgeografi i Sverige.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetsområdet arbetar du med kartans uppbyggnad och kartan som hjälpmedel för att kunna orientera dig i din närmiljö och omvärld. Hur, när och varför använder jag mig av olika slags kartor för att hitta bäst information om det jag söker? Vi repeterar väderstreck och lite om det vi gjorde förra läsåret. Vilka grannländer har Sverige? Vilka naturresurser finns och varför finns de just där? Var bor invånarna främst i de olika nordiska länderna och varför just där? Vilka likheter och /eller skillnader finns mellan de nordiska länderna?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll i ämnet geografi

Du ska utveckla dina kunskaper om:
- Olika slags kartor och geografiska verktyg som Google Earth.
- Hur du kan med hjälp av kartan orientera dig i Norden och i världen.
- Kartsymboler, färger och tecken i olika slags kartor.
-  Väderstreck, klimat och temperatur i Norden.
- Olika viktiga begrepp såsom kontinent, stad, ort, sjö, berg, flod osv. ord som är viktiga för att kunna prata om geografi.

För att utveckla dina kunskaper kommer du att:

- arbeta med att ta reda på fakta om ett land i Norden.
- arbeta på egen hand med uppgifter där du lär dig hur du hittar med hjälp av en karta och slår i registret i en kartbok
- träna på begrepp som gör att du förstår vad olika saker i t ex en kartbok är
-  träna med hjälp av olika kartor mm för att lära dig om Nordens namngeografi som var kända platser, städer, vatten finns. 

Undervisning/Metoder

För att utveckla dina kunskaper om  "Ett nordiskt land" kommer vi att använda oss av dessa former och metoder i undervisningen:

- Föreläsningar och genomgångar om olika fakta om Norden.


- Arbete med kartor för att lära dig om Nordens namngeografi. Exempelvis: var kända platser, städer, vatten finns.


- Genomgång och enskild träning på Nordens namngeografi i kartböcker, appar och på seterra.

 

 -Arbeta enskilt och ta reda på fakta om ett land i Norden.


- Träna på viktiga begrepp (SO-orden) som gör att du förstår och kan diskutera geografi med dina kamrater.


- Filmer om kartor, Sverige, Norden.

 

-Redovisa/berätta om dina kunskaper om Norden för givna mottagare (yngre elever) muntligt och skriftligt.

 

Bedömning/redovisning

Bedömningen av din förmåga att använda dig av geografiska hjälpmedel och din förståelse av användningen kommer att ske under:

- varje "lektionstillfälle", hur du aktivt deltar.
- både muntliga, skriftliga "test" om Sveriges namngeografi och på viktiga ord och begrepp inom geografi.
- "Kunskapscheck" med hjälp av muntlig diskussioner och t ex www.seterra.net
- Redovisning av ett nordiskt land muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden och kartan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Viktiga ord och begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med viss hjälp: använda några få viktiga ord/begrepp såsom bergskedja, vattendrag, väderstreck, vik, udde m.m när du samtalar och diskuterar geografi.
Du kan på ett fungerande sätt: använda flera viktiga ord/ begrepp såsom bergskedja, vattendrag, väderstreck, vik, udde m.m när du samtalar och diskuterar geografi.
Du kan på ett utvecklande sätt: använda många viktiga geografiska begrepp såsom bergskedja, vattendrag, väderstreck, vik, udde m.m när du samtalar och diskuterar geografi.
Kartan och andra hjälpmedel
Här bedöms hur du använder kartboken och andra hjälpmedel för att söka, samla information om Sverige/Norden.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med viss hjälp: * använda kartboken och andra geografiska verktyg (ex: globen, Google Earth) för att hitta olika slags information om Sverige/Norden.
Du kan på ett fungerande sätt: * använda kartboken och andra geografiska verktyg (ex: globen, Google Earth) för att hitta olika slags information om Sverige/Norden.
Du kan på ett utvecklande sätt: * använda kartboken och andra geografiska verktyg (ex: globen, Google Earth) för att hitta olika slags information om Sverige/Norden.
Analysförmåga
Se samband och ge förklaringar till när, hur och varför du använder olika slags kartor.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med viss hjälp: * Förstå att det finns olika slags kartor och att kartor har olika syften och kan användas på olika sätt.
Du kan på ett fungerande sätt: *förstå och förklara att det finns olika slags kartor och att kartor har olika syften och kan används på olika sätt.
Du kan på ett utvecklande sätt: * förstå och förklara att det finns olika slags kartor och att kartor har olika syften och används på olika sätt.
Analysförmåga
Här bedömer jag hur du förklarar varför befolkningen är fördelad som den är i Sverige/Norden.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan beskriva och på ett enkelt sätt förklara länders läge och var i Sverige/Norden det bor flest människor och varför.
Du kan beskriva och på ett ganska utvecklande sätt förklara länders läge och var i Sverige/Norden det bor flest människor och varför.
Du kan beskriva och på ett välutvecklat sätt förklara länders läge och var i Sverige/Norden det bor flest människor och varför.
Nordens namngeografi
Samtalar, diskuterar och beskriver Nordens namngeografi.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunskaper om: - Nordens namngeografi. - var olika saker ligger i Norden.
Du har goda kunskaper om: - namngeografi. - var olika saker ligger i Norden.
Du har mycket goda kunskaper om: - Norden namngeografi. - var olika saker ligger i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: