Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-08-19 10:02 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med ett bytes djur? Detta och mycket mer kommer du få lära dig i arbetsområdet om skogen.

Innehåll

När du har arbetat med det här ska du:

- veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

- känna till namnen på några träd, bär och svampar

- kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

- kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

- känna till vad ett rovdjur och ett bytesdjur är

- kunna förklara vad som menas med allemansrätten

- veta vad människan använder skogen till

- veta varför löventräden fäller sina blad, men inte barrträden

- veta varför löven ändra färg på hösten

- kunna förklara vad som händer med löven på marken

Begrepp: lövskog, barrskog, blandskog, urskog, kulturskog, organism, producent, konsument, toppkonsument, näringskedja, nedbrytning, förmultna, allemansrätt, bytesdjur, rovdjur, rötter, pålrot, fruktkropp, mycel, avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare,

 

Så här kommer vi arbeta:

- titta på bilder och läsa faktatexter

 - titta på film

- fältstudier utomhus

- träna på begrepp

- diskussioner i klassen

- skriftliga uppgifter

 

Detta kommer att bedömas, hur väl du:

- deltar i diskussioner, svarar på frågor och ställer frågor

-  genomför skriftliga uppgifterna

-  genomför och dokumenterar fältstudier

- kan förklara och använda begreppen i arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: