Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble-band

Skapad 2019-08-19 10:15 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Nu får du chansen att skapa ett band tillsammans med dina klasskompisar och spela trummor, keyboard och sjunga i mikrofon. Välkomna in i musiken!

Innehåll

 

Coldplay är ett brittiskt rockband och deras låt "Clocks" är Grammy-belönad. Den kommer vi att spela i en ensemble med olika stämmor, både melodi, ackord och basstämmor.

 

Vecka 34-38 

Du kommer att:

 • spela keyboard i grupper och i en större ensemble. Vi tränar på låten "Clocks" av gruppen Coldplay.

 • lära dig att spela melodiska delar och kompa med olika ackord.

 • prata om hur låten är uppbyggt och göra en formanalys. 

 • träna på att bygga och spela olika dur- och mollackord på keyboard.

 • du kommer att bekanta dig ännu mera med olika symboler och noter som vi använder för att kunna skriva och läsa musik.

 • lära dig om olika stränginstrument och grupperna stråk- och knäppinstrument.

 

Hur vi jobbar:

 

 • Vi jobbar i halvklass och ha stationsspel. Vi roterar så att alla provar alla instrument. 

 • Vi lyssnar på sången, går igenom texten och sjunger flera gånger tillsammans. 

 • Vi övar på varje instrument separat. 

 • Vi gör olika fingerövningar som tränar den finmotoriska förmågan så att vi lättare kan spela melodier.

 • Vi repeterar tangenternas och noternas namn och tränar på att hitta olika toner i olika oktaver.

 • Vi bryter ner låten "Clocks" i mindre delar och jobbar separat med dem. Vi pratar också om vers, refräng, intro, outro, brygga, stick och mellanspel.

 • Vi tränar på att bygga dur- och mollackord på keyboard och vi ackompanjerar melodin med D, Am och Em ackord.

 • Vi tittar på olika klipp på Youtube med olika stränginstrument. Vi forskar själva och samlar information om violin (fiol), viola (altfiol), violoncello (cello), kontrabas (basfiol), gitarr, ukulele, banjo, luta, bouzouki osv.  

 

CLOCKS - så här spelar vi låten:

 

A.

B. 

C. 

Piano- och gitarrackord    D   /  Am   /   Am   /   Em   ://

 

Trummor:        

 

Hur bedömer jag dig:

Jag tittar och lyssnar under lektionerna på hur du deltar och hur du samspelar med dina klasskompisar när vi spelar i grupp. I slutet av denna period kommer jag att filma när ni spelar och då bedömer jag:

 

 • din förmåga att spela efter givna ackord D, Am, Em och om du själv kan bygga olika Dur- och mollackord.

 • med vilket flyt du byter mellan ackorden när du kompar och när du spelar melodin.

 • hur du följer rytmen.

 • hur du anpassar din stämma när du spelar tillsammans med andra.

 

Reflektion

Tänk gärna på följande:

 • Hur tar du hand om utrustningen och instrumenten? 

 • På vilket sätt bidrar du i ensemblespel?

 • Hur har du utvecklats i området vi har jobbat med? 

 • Finns det något du behöver hjälp med?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: