Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete 2019-2020

Skapad 2019-08-19 10:20 i Adolfina förskola Helsingborg
Förskola
Barns rätt till delaktighet och förståelse för sin egen och andras integritet samt varsamhet med miljö inomhus och utomhus

Innehåll

Målet är:

Vi vill att barnen ska få förståelse för delaktighet, få förståelse för sin egen samt andras integritet samt vara varsam med förskolans miljö och material.

Hur gör vi:

Vi har material tillgängligt i barnens nivå så att de själv kan hämta vad de vill ha.

Vi visar att vi tillsammans med barnen plockar undan och tar hand om materialet.

Vi samtalar dagligen kring hur man är är en kompis och att man genom sina val påverkar sin egen och andras situation.

Vi har smileys på väggen där man kan ge uttryck för sina känslor.

Vi tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt under hela dagen, t,ex vi låter barnen välja om de vill gå ut eller vara inne och stanna kvar i sin aktivitet.

 

Hur vet vi att vi har uppnått målen?

Vi ser att genom att barnen får göra egna val blir mer självständiga  och får starkare självkänsla och vågar uttrycka sin åsikt, sina behov och önskningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: