Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4

Skapad 2019-08-19 10:24 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter. Vi vill främja intresset för att röra på sig och skapa positiva upplevelser av idrotten. Lära sig hur den fysiska förmågan kan påverka hälsan (fysiskt och psykiskt) genom hela livet, genom att utveckla goda levnadsvanor av fysisk aktivitet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska få kunskap och förståelse om varför det är viktigt att röra på sig.

De kommer att få prova på olika fysiska aktiviteter, och röra sig allsidigt.

Lära sig varför det är viktigt med uppvärmning och hur man förebygger risker vid fysisk aktivitet, både på land och i vatten.

Genomföra olika utevistelser/friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer och lära sig om allemansrätten.

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina förmågor: 

- att använda dig av sammansatta grundformer i kombination till olika redskap och övningar

- att genomföra olika aktiviteter/övningar i skiftande natur och miljö.

- att samspela med andra, och ge positiv feedback.

- att röra sig i takt till musik, och samspela med en/flera danspartners. 

- att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Vi bedömer dina förmågor fortlöpande under lektionstid. 

Undervisning och arbetsformer

Eleverna kommer att prova olika sporter och aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: