Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 8C Demokrati - lag och rätt

Skapad 2019-08-19 10:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här momentet kommer vi fördjupa oss i några grunder i ett demokratiskt samhälle, styrelseskick och lag och rätt. Vad är det för ingredienser som behövs för att skapa ett fungerande samhälle? Vad finns det för alternativ till det svenska systemet? Inom momentet kommer vi att undersöka och diskutera hur olika grupper, minoriteter och folkgrupper kan ha olika rättigheter och/eller skyldigheter inom samhället. I kombination med hur ett samhälle är uppbyggt kommer vi att undersöka hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. Är Sveriges olika samhällen hållbara?

Innehåll

Innehåll

Med reservation för ändringar:

Vecka

Måndag

Fredag

Läxor

34

Intro dag

Flugornas herre 30min. i aulan

Intro gå igenom planering.

 

 

 

35

Bearbeta film, begrepp och fakta

Bearbeta film, begrepp och fakta

Genomgång Statsskick och text på clio

 

Läxa till 05/9 fakta och begrepp

36

Bearbeta film, begrepp och fakta.

Genomgång Statsskick och text på clio

Texter och uppgifter på Clio rörande statsskick

 

Läxförhör 05/9 fakta och begrepp

 

37

Genomgång minoriteter, rättigheter och skyldigheter.

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

 

Bearbeta film, begrepp och fakta

Olika ideologier

Texter på clio

Läxa till 19/9

Ideologier Fakta och begrepp

38

Genomgång ideologier + lag och rätt

 

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

Läxförhör 19/9 ideologier

 

39

Bygga eget samhälle hämta fakta från Clio.

Flugornas herre 30 min

Bearbeta film och begrepp

Bearbeta film, begrepp och fakta

Se klart Flugornas herre

Olika ideologier

Bygga eget samhälle Hämta fakta från clio

 

40

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

 

41

Plugga till provet

Repetitions genomgång

Mindre Prov 8/10

 

 

Arbetsform

Inom några veckor kommer vi se filmen Flugornas herre och använda olika scener och händelser ur filmen för att diskutera och undersöka hur ett samhälle byggs upp, hur olika grupper i samhället samspelar och vilka rättigheter och skyldigheter som representeras inom ett demokratiskt samhälle. Vidare kommer vi att ha genomgångar och mindre repeterande läxor främst rörande begrepp och faktakunskaper.

 

 

Litteratur:

Texter från clio

Flugornas herre (finns att streama på SLI)

Egna anteckningar under genomgångar

Inspelade genomgångar på youtube

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske i tre delar. Dels läxförhör rörande begrepp och allmänna faktakunskap. Elevens prestationer under lektionerna samt det mindre provet där elever får möjlighet att i skrift resonera och dra samband i fler perspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati lag och rätt

E
C
A
Faktakunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Resonemang
Samband mellan individ och samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Med hjälp av resonemang och samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
De mänskliga rättigheterna
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Elven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: