Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur Specialisering

Skapad 2019-08-19 10:39 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Djur
Välkommen till kursen Djur Specialisering! Kursen Djur Specialisering består av både praktik och teori och ska syfta till att utveckla kunskaper för arbete med djur. I denna kurs ges du möjligheter att fördjupa dig inom ett valt område, samt repetera och utveckla kunskaper från tidigare djurkurser i din utbildning.

Innehåll

Obligatoriska moment i kursen:

 • Etologi
 • Träning och hantering av djur
 • Utfodring
 • Miljöberikning
 • Skötsel av anläggning och utrustning
 • Hygien smittskydd och förebyggande hälsoarbete

Dessa punkter tas upp gemensamt samt individuellt  utifrån din valda fördjupning

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning inom vald specialisering. Exempel på specialiseringar kan vara djurparksdjur och forskningsdjur samt djur för hälsa och livskvalitet.
  Dju  -
 • Djurarter och djurraser inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Etologi inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Foder, utfodring och djurens näringsbehov inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Arbetsplanering och genomförande av arbetsuppgifter inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Skötsel och hantering av djur inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Skötsel och hantering av anläggningar och utrustning inom vald specialisering.
  Dju  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Dju  -
 • Hygien, smittskydd och förebyggande hälsoarbete.
  Dju  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom vald specialisering, vad gäller till exempel djurskydd, handel med djur, införsel och hotade arter.
  Dju  -

Matriser

Dju
Djur Specialisering

F
E
D
C
B
A
Etologi i teorin/berikningar
Eleven observerar djurs beteende och identifierar i samband med det _______ tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör ______ bedömningar av sina observationer och föreslår ______ åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
med viss säkerhet enkla enkla
med viss säkerhet välgrundade
med säkerhet välgrundade och nyanserade avancerade
Säkerhet i teorin
Eleven planerar _____ med handledare sitt arbete inom vald specialisering samt sköter och hanterar _____ med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
i samråd i samråd
efter samråd efter samråd
efter samråd efter samråd
Säker anläggning
Dessutom sköter och hanterar eleven _____ med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är ______. I arbetet löser eleven _____ med handledare de problem som uppstår.
i samråd tillfredsställande i samråd
efter samråd tillfredsställande efter samråd
efter samråd gott efter samråd
Ergonomi hygien & smittskydd
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör ______ för hygien och smittskydd.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Lagar
Dessutom redogör eleven _______ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: