👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp7 Åsö v.34-40 ¡Hola! & Mi familia

Skapad 2019-08-19 10:49 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Att lära sig enkla hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser Att lära sig berätta om sig själv och någon annan Fraser från olika länder, geografi, väderstreck, Sifforna 0-20 Familjeord, djur, vad man gillar, utseende och fakta om Spanien Repetition

Innehåll

  

Semana

Martes (tisdag)

Miercoles (onsdag)

Jueves (torsdag)

34

 

Upprop, utdelning av material,

Genomgång av bedömning i Sp, stäm av förkunskap

Intro/repetition

Alfabetet och uttal

35

Text: ¡Hola! (s.6-7)

Läxa: Ord & uttryck s.6-7 i textboken (de fetstilta i texten)

Arbeta med övningar s.4-7

Hörövningar sid. 6-7

Intro till Quizlet + Digitala Colores

Test: Träna på att kunna dialogerna s. 6-7 (LH: ”Escucha”+ ”Lee” s. 34-35)
Alfabetet och uttal

36

Text: ¿De dónde eres? (s.8-9)

+ övningar (s.8-9)
Läxa: Ord & uttryck s. 9

Örnboet 7B

Hörövning s. 8
Fortsätt med övningar (s. 8-11)

+ Extraövningar

Örnboet 7C

Programa: ¡Pregunta Ya! Lengua + ev. Övn

Örnboet 7D

37

Text: Cuatro jóvenes (s.10-11)

+ övningar (s.12-15)

Örnboet 7F

Los números 0-20

Träna och repetera siffrorna.

Fortsätt med övn. (s. 12-15)

Test: Ord & uttryck s.8-9 (LH: ”Lee”+”Escucha” s. 71-72)

 

Muntliga övningar s. 14-15

Programa: Kamikaze del 3 + övningar

Läxa: Frågor och svar, fraser från s.10-11 i textboken

 

38

Text: Mi familia (s.12-13)

Grammatik: Substantiv, mask/fem, sing/plural (s.150-151 övningsbok)

 

Grammatik: Artiklarna (s.151-153 övningsbok)

Skriv en kort text om din familj (se exempel s.21 övningsbok)

 

Test: Frågor och svar s. 10-11 (LH: ”Escribe” s. 73)

Text: La familia López (s.14-15) + övningar 22-27

Programa: ¡Pregunta ya! La familia en Cuba

Läxa: Familjeord + djur (s.12-13)

39

Fortsatt arbete med övningar s. 22-27

Muntlig övning s.26

 

Text: Mi prima (s.16-17)

Genomgång av adjektivets böjning + gemensamma övningar + extraövningar

 

Test: Familjeord + djur
(LH: ”Habla” s. 114)

Programa: ¡Pregunta Ya! Bienvenido a Barcelona

Läxa: Kunna skriva och berätta om dig själv och din familj (se s.14-15)

40

Ingen spanska pga samtalsdag!!

Inlämning: Skrivuppgift berätta om dig själv och din familj.

Fortsatt arbete med Mi Prima (s.16-17) + övningar (s.28-31)

+ Digitalt

 

 

Repetition:
Öva på att berätta om utseende.
Ev. jobba med extratexter (s. 20-23) samt övningar. Grammatik ev.Lek


Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Tester/diagnoser

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska

E
C
A
Läs
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hör
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo i välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.