Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2 2019/2020

Skapad 2019-08-19 10:53 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Planering för höstterminen årskurs 3 i idrott.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa är viktigt för att du ska må bra och lära dig nya saker. Kanske är du en person som sitter stilla väldigt mycket eller en som har många aktiviteter. För att kroppen ska må bra behövs balans. Din hjärna behöver rörelse för att du lättare ska kunna lära dig saker. Hoppas att idrottslektionerna ska inspirera dig till att tycka om rörelse.

Innehåll

Mål

Under läsåret ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • röra dig i takt till några danser.
 • genomföra några grovmotoriska former som t.ex. springa, hoppa, åla och klättra.
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor.
 • genomföra lekar och rörelser i vattnet.
 • redogöra för allemansrättens grunder. 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att ske på våra idrottslektioner på fredagar. Utöver de vanliga idrottslektionerna kommer din skoldag att innehålla rörelsepauser. 

Arbetssätt

Du kommer att få delta i såväl enskilda övningar som övningar i grupp. Fokus ligger på målen och på att du ska uppleva glädje med att röra dig.

 

Elevinflytande

Under hela läsåret kommer din lärare att uppmana klassen att komma med förslag på lekar, danser och andra övningar. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • röra dig i takt till några danser.
 • genomföra grovmotoriska rörelser.
 • orientera dig i närområdet.
 • genomföra lekar och rörelser i vattnet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris för idrott åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grovmotorik
Du genomför till viss del några grovmotoriska rörelser med stöd av en pedagog.
Du genomför några grovmotoriska rörelser på egen hand.
Du genomför flera olika grovmotoriska rörelser på egen hand och kan kombinera några av dem.
Orientering
Du kan orientera dig i närområdet med visst stöd av en pedagog eller en klasskamrat.
Lekar och rörelse i vattnet
Du har vattenvana och kan t.ex. doppa huvudet, delta i lekar och hoppa från kanten i grunt vatten.
Du tar dig fram i vattnet i mag- eller ryggläge.
Du simmar minst 200 m i magläge.
Takt i danser
Du rör dig fritt i takt till musik som sätts på i idrottssalen.
Du rör dig till viss del i takt under gemensamma danser.
Du rör dig i takt i under gemensamma danser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: