Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 8an vt-21

Skapad 2019-08-19 10:59 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 8 Geografi
Om hållbar utveckling

Innehåll

 

Du ska ha kunskaper om:

 • vad begreppen ekonomisk utveckling, social utveckling och ekologisk utveckling står för.
 • vad begreppet hållbar utveckling står för.
 • klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • exempel på människans skadliga påverkan på miljön.
 • sårbara platser som riskerar översvämningar, torka och jordbävningar. Hur dessa kan förutses, förebyggas och vilka konsekvenser det kan få.
 • intressekonflikter om naturresurser till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • förnybara energikällor
 • samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurs.

 

 

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner och gruppuppgifter, skriva en skriftlig uppgift samt ett individuellt skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: