Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kurdiska

Skapad 2019-08-19 11:06 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Innehåll

 

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på kurdiska. Synonymer och motsatser. Frukter och grönsaker. Natur och vädret. veckodagar, månader, årstider. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på kurdiska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner

 

 Arbetssätt:

 • Att skriva meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse
 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

1.Träna alfabetet, bli säker på ljuden.

2. Ord som talar om;

3.  vad olika saker heter (substantiv)

4.  vad man kan göra (verb)

5.  hur något är eller ser ut, beskrivande ord (adjektiv) 

 

MÅL

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och delta i en diskussion.
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter.
 • Lära sig skriva bokstäver, ord och meningar.
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor.
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

·       läser och förstår olika sorters texter

·       resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)

·       kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Forma bokstäverna rätt, skriva ord med och koppla till bilder.
Läsa ord och bygga på till meningar, korta texter.
Beskriv en bild med enkla meningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål åk F-3

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig (läser på och mellan raderna vid lärarens högläsning tex ”varför hände detta?”).
Jag känner igen en del ord i skriven text (tex mamma, pappa, egennamn).
Jag känner igen flera skrivtecken och kan läsa/ljuda ihop dem till ord (kan de flesta bokstavsljuden och kan läsa ljudenliga korta ord)
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av skrivtecken och ord.
Jag prövar att skriva själv, och kan flera skrivtecken och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg (skriver 2-3 ords meningar)
Tala A
Jag kan prata med en kamrat om händelser i vardagen.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan behålla ordet i samtal med andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Läsa B
Jag kan alla skrivtecken och kan själv läsa ord och meningar i korta texter.
Jag kan jämföra skrivtecknens form och ljud med svenskans.
Jag använder olika sätt för att förstå en text (läser om, frågar, rättar sig själv i läsningen) och läser oftast texterna med flyt.
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
Skriva B
Jag använder alla skrivtecken och skriver så att andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och korta meningar.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt (även mellanrum mellan orden).
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter (skriver text med enkel handling).
Tala B
Jag kan ta och ge muntliga instruktioner.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar (hur något ser ut, beter sig)
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar (tex vardagliga händelser eller något man lärt sig)
Jag kan berätta en längre berättelse så poängen blir tydlig.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta olika typer av texter från områden där modersmålet talas, (läser enkla kapitelböcker, lyrik, sagor, myter)
Jag förstår det viktiga (innehåll och budskap) i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika texter med flyt och läser dem på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag kan stava många ord och känner till vissa stavningsregler för vanligt förekommande ord.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår.
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut (skriver korta texter med tydlig handling).
Jag kan jämföra modersmålets ordföljd och stavningsregler med svenskan.
Tala C
Jag kan ge uttryck för egna tankar och känslor och lyssna på andras åsikter.
Jag kan bygga vidare på vad andra sagt, genom att kommentera och ställa frågor.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situationer det är och vilka som lyssnar (uttal betoning och satsmelodi)
Jag kan jämföra modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
Kultur och samhälle A-C
Jag känner till och kan några vanliga rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
Jag kan delta i lekar och känner till musik från områden där modersmålet talas.
Jag känner till och kan dela med mig av erfarenheter av traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Jag kan läsa och lyssna till förklarande texter med anknytning till traditioner och företeelser där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: