Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk i Sverige årskurs 5

Skapad 2019-08-19 11:16 i Stureskolan Hedemora
Minoritetsspråk
Grundskola 3 – 6 Svenska
I Sverige talas och skrivs minst 150 språk. Dessutom har vi fem minoritetsspråk, finska, meänkeli, jiddish, romani chib och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa språk?

Innehåll

Syfte:

 • Ge exempel på olika minoritetsspråk
 • Förstå vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan språken
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras

Vi kommer...

...att lära oss om minoritetsspråk under några veckor.

...titta på en serie som heter "Jakten på språket"

Jakten på språket!

... titta på en serie som heter "Andrea hälsar på".

Andrea hälsar på!

...diskutera och svara på frågor, både muntligt och skriftligt. 

...avsluta med en bedömningsuppgift där du får visa vad du lärt dig.

 

Begrepp:

Språk

Modersmål

Minoritet/majoritet

Dialekt

Språkträd

Språkfamilj

 

Om du vill lära dig mer:

www.minoritet.se

www.sprakochfolkminnen.se

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/aa25544_ad_stockholm_se/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1754df8d-adf4-47f8-b32d-bd76fee0411b%7D&action=edit&uid=%7B1754DF8D-ADF4-47F8-B32D-BD76FEE0411B%7D&ListItemId=68&ListId=%7B4357AF30-E6AB-4672-87DA-1A53391CFE47%7D&odsp=1&env=prod

 

 

Uppgifter

 • Prov - minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

Nivå 1
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Nivå 2
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Nivå 3
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: