Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige

Skapad 2019-08-19 11:23 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi att jobba med politiska system och Sveriges styre. Vi kommer att jobba med vad politik egentligen är, hur det påverkar oss i vardagen, hur du kan påverka och hur du dagligen påverkas. Centrala frågor kommer vara, demokrati, val, Sveriges styre, riksdag, regering, kommun, landsting och EU.

Innehåll

Hur styrs Sverige

Tidsplan:

V5-6 Vem beslutar om vad, riksdag, regering, grundlagar och val (s198-217) 

v6-7 Kommuner och landsting/region (s218-220) övning på lektion kommunal service (s219)

v7 EU (s221-229)

v8 Inför prov v10, jobba med frågehäfte och inför prov

v10 Prov riksdag, regering, val, kommuner, landsting/region och EU.

 

 Material:

 Samhällskunskapsboken Utkik sid 198-231

Uppgiftshäfte: "Så här styrs Sverige v5-10 åk 9" s198-231 delas ut på lektion (bifogas även digitalt)  centrala begrepp s230-231, inför prov (bifogas digitalt)

Titta på kortfilmer på studi.se, gå in på samhällskunskap och välj sedan, (titta gärna två ggr) gör gärna quiz till de olika filmerna för att kolla att du har lärt dig.

1. Sverige - Sveriges riksdag,  3. Sverige - Kommuner och landsting, 5. Sverige - Demokrati i flera nivåer

2. Sverige - Sveriges regering,4.  Sverige - Rösträtt i Sverige, 6. Sverige - Rösträtt i Sverige

Det här skall du kunna, övergripande mål

Vad är/gör riksdagen och regeringen, hur går valen till? Vad menas med kommun och landsting? Vad är EU?

Examinationer och bedömning:

V 10 skriftligt prov

Bedömning sker även formativt genom klassrumsdiskussion och samtal.

Centrala begrepp

monarki, statschef, riksdagsledamöter, politiker, partier, demokrati, kommun landsting, EU, myndigheter, maktdelningsprincipen, , grundlagar, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, censur, yttrandefrihetsgrundlagen
successionsordningen, medborgarna, majoriteten, allmänna val, Europaparlamentet, röstberättigad
landstings- eller regionfullmäktige, kommunfullmäktige, förtidsrösta, valsedlar, valkretsar, proportionella
mandat, vågmästarroll, block, borgerliga, alliansen, talmannen, statsminister, koalitionsregering, minoritetsregering, majoritetsregering, samlingsregering, riksdag, regering, propositioner, motioner, interpellationer, utskott,  omröstning, offentlighetsprincipen, konstitutionsutskottet, statsråd, misstroendeförklaring, riksrevisionen, justitieombudsmannen, budgetpropositionen, ministrar, departement, offentlig förvaltning, kommunalskatt, kommunstyrelse, landstings-/regionstyrelsen, Kol- och stålunionen,  Europeiska gemenskapen (EG), de fyra friheterna, euro, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Ministerrådet,

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Frågehäfte Hur styrs Sverige

  • Inför prov Hur styrs Sverige

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: