Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6 - Decimaltal

Skapad 2019-08-19 11:26 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Decimaltal

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 35-37

Vad ska jag lära mig? 

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • formulera och lösa problem
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • kan formulera och lösa problem
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 6 A, 1 Decimaltal

Du behöver träna mer
Visar förståelse E
Visar god förståelse C
Visar mycket god förståelse A
Du förstår vad som menas med ett decimaltal
Du kan storleksordna decimaltal
Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Du kan räkna med överslagsräkning
Du kan räkna med kort division
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: