Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 3 - Läsårsplanering

Skapad 2019-08-19 11:42 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska Moderna språk
Välkommen till kursen tyska steg 3. Kursen kommer att fokusera på en fördjupning av det som ni förhoppningsvis lärt er i tyska 2 (högstadium). Tyska är EU:s största modersmål och tyskakunskaper är förnärvarande en brist på den svenska arbetsmarknaden. Nedan ser du en planering av moderna språk tyska och vad vi ska hinna med under läsåret. Viel Erfolg!

Innehåll

Läsårsplanering moderna språk tyska steg 3

Lärobok: Lieber Deutsch 3

Huvudteman

 • Presentation, familj, vänner, fritidsaktiviteter
 • Personbeskrivningar och egenskaper
 • Skola, ämnen, tyska skolsystemet
 • Kontakter, vänskap
 • Söka jobb, boende
 • Tysk film och TV-program

Grammatik att fokusera på

 • Ta stöd av ”Grammatik” sid. 194-228
 • Substantiv genus (maskulinum, femininum, neutrum)
 • Substantiv numerus (singular, plural)
 • Substantiv kasus (nominativ, ackusativ, dativ, genitiv)
 • Pronomen: personliga, possessiva och relativa
 • Verb tempus (tidsformer)
 • Verb personböjning
 • Svaga verb, starka verb
 • Modala hjälpverben
 • Perfekt  hjälpverben haben/sein
 • Löst sammansatta verb
 • Imperativ
 • Prepositioner som styr ackusativ eller dativ
 • Ordföljden i huvudsats och bisats

Glosor/ helfraser

 • Ta stöd av ”Deutsch im Alltag & Nützliche Redewendungen” sid. 184-193
 • Repetera vardagsdialoger - börja med en grundbas som sedan utvecklas
 • Ha som mål att lära 10 nya glosor varje dag
 • Verb - tänk på personböjningen och tidsformen
 • Substantiv - tänk på genus, numerus och kasus
 • Repetera frågeord
 • Themen: Reisen, im Hotel, im Restaurant, sich verabschieden, am Telefon, im Kleidergeschäft
 • Nützliche Redewendungen: Eine Meinung ausdrucken, zustimmen, widersprechen, Unsicherheit, einen Wunsch ausdrücken, vergleichen, mögen und nicht mögen, Begegnungen

Skrivuppgifter

 • Skriv om dig själv, din familj, vänner, fritid osv.
 • Beskriv hur en vanlig skoldag ser ut - likheter/ skillnader med den tyska modellen
 • Skriv en sammanfattning av texten på sid. 81-85 Neben dem blauen Seepferdchen
 • Skriv en kort berättelse med informationen som finns på sid. 107
 • Skriv om vad som är viktigt för dig i livet s. 122
 • Beskriv hur ditt drömboende ser ut sid. 139

Hör- och läsövningar

Stående läxa

Varje vecka förbereder tre elever Kahoot eller liknande övning med veckans glosor. Undervisande lärare sammanställer löpande schema.

 

ARBETSSÄTT

 

Lässtrategi: 1.) INNAN du läser titta på överskriften, vilken genre, vilket tema, vilka ord är bra att kunna, likheter tyska och svenska, dina förkunskaper om ämnet  2.) LÄS texten  3.) Gruppdiskussion/pardiskussion: Vad förstod ni? Vad förstod ni inte? Vilka likheter finns mellan svenska och tyska (kanske ytterligare språk)?  4.) Läs texten igen.  5.) Diskutera i par/helklass: Hur upplevde du texten nu? Är det något som fortfarande är svårt att förstå? 

Hörstrategieövning: Vi kommer att lyssna på olika texter och öva upp era strategier för att förstå talat språk, där man inte alltid förstår alla ord. Vi kommer att utgå från Vandergrift & Gohs 7-stegsövning (2009) – jag kommer att presentera den för er och förklara övningens syfte. 

Ordförrådsövningar: 1.) Titta på likheter svenska-tyska  2.) Ämneskategorisera t.ex. vilka ord passar till ordet frisör; sax, kam, spegel, stol, page, färga, toppar, kort-långt  3.) Titta på vilka ord som behövs för att förstå en text – slå upp 4.) Lyssna dig till nya ord  5.) Gör uttalsövningar. 

Skrivprocess: 1.) Förbered: Vilken genre? Vilka förkunskaper har du? Vilka ord behöver du för att skriva? Utgå inte från svensk text – skriv på tyska direkt  2.) Titta på det du skrivit en mening i taget, öva på att rätta dig själv  3.) Ge varandra kamratrespons  4.) Bearbeta  5.) Kamratrespons – bearbeta  6.) Lämna in till lärare. 

Dictogloss: Hör och skrivövning; jag kommer presentera övningen för er och dess syfte. 

Muntliga strategier/ Sprechübungen: Övningar för att öva upp dina muntliga strategier, bl.a. genom ljudportfolio 

Grammatik: Övningar med texter; byte av tempus, personliga pronomen osv; bokövningar och extraövningar. 

 

Vi kommer använda oss av: 

 

Källförteckning: 

Vandergrift, Larry & Goh, Christine. (2009). Teaching and Testing Listening Comprehension I  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: