Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9A v 34-41 Samhällskunskap- Samhällets ekonomi HT 2019

Skapad 2019-08-19 11:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Samhällets ekonomi i det lilla och stora perspektivet.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Hur påverkas din ekonomi, familjens ekonomi och länders ekonomi av olika händelser i samhället? Vad betyder orden inflation, aktie, ränta? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på under arbetsområdet " Samhällets ekonomi".

Innehåll

MÅL

Du kommer att lära dig det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar. Du kommer att förstå hur individer eller olika grupper i samhället  påverkas ekonomiskt av olika händelser. både lokalt, nationellt och globalt. Vi kommer att analysera olika ekonomiska problem genom att beskriva olika skeenden, orsaker och konsekvenser för att sedan kunna dra egna slutsatser och se samband. 

Du kommer att få en större förståelse för din egen ekonomi och ekonomiska begrepp.

 

UNDERVISNING INNEHÅLL

Genom genensamma genomgångar, diskussioner och enskilt arbete kommer du få:

 • Kunkaper om hur och varför vi i Sverige påverkas av vad som sker i andra länder(globalt).
 • Kunkaper om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar. Hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman och påverkas av varandra.
 • Kunkap om olika ekonomiska system.
 • Kunskap om ekonomiska konjukturer.
 • Kunskap om hur lån och ränta hänger ihop över tid.
 • kunskap om aktiehandeln - få prova på att " köpa" aktier och se hur ditt " köp" förändras över tid.
 • kunskap om vårt skattesystem
 • kunskap om vikten av att ha försäkringar

BEDÖMNING

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att hantera och använda centrala begrepp - skriftligt prov
 • din förmåga att i tal och skrift kommunicera egna tankar, åsikter, argument och ståndpunkter.

 

Uppgifter

 • Daniels planering och Powerpoints

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: