Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7c v34-37 Samhällskunskap - Lag och rätt - HT -17

Skapad 2019-08-19 12:14 i Frösåkersskolan Östhammar
Lag och rätt - lagar i Sverige, rättegång mm
Grundskola 7 Samhällskunskap
Varför har vi lagar? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Hur går en rättegång till? Vilka är de mänskliga rättigheterna? Det är några av frågorna som vi kommer diskutera under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte
Under det här arbetsområdet ska vi arbeta med följande förmågor:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
( Hur har lagar vuxit fram? Varför har vi de lagar vi har? Hur är lagstiftningen i andra länder?

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden
( Hur ser vi på olika typer av straff? Stämmer lagarna överens med de mänskliga rättigheterna? Är alla lika inför lagen? )

 

Centralt innehåll

• De mänskliga rättigheterna. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri-och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffrens situation.

 

Arbets-och redovisningssätt

• Genomgångar, videoklipp och diskussioner där vi tar upp de grundläggande begreppen inom lag och rätt.
• Värderingsövning – kahoot
• Klass-och gruppdiskussioner kring mänskliga rättigheter, demokratiska fri-och rättigheter samt skyldigheter och likhet inför lagen.
• Grupparbete – Skriva manus och spela in en film om en trovärdig rättegång.
• Gruppdiskussion kring verkliga brott och dess påföljder.

 

Kunskapskrav
• Du ska ha kunskaper om olika samhällstrukturer. Du ska kunna förklara hur vårt rättssystem fungerar.
• Du ska kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna.
• Du ska kunna redogöra för rättigheter och skyldigheter i vår demokrati.


Bedömning
• Kunskapsprov - centrala begrepp och analysfrågor ( du ska själv tänka till, reflektera och dra slutsatser )
• Redovisning av gruppens film
• Deltagande i diskussioner.

 

Uppgifter

  • Daniels planering och Powerpoints

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: