Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat

Skapad 2019-08-19 12:35 i Österledskolan Halmstad
Från källa till referat
Grundskola 9 Svenska
Är allting du läser och ser i din omvärld via medier sanning? Bilder...texter...??? Kolla källan! Att återberätta (referera) - en teknik du behöver kunna när du bearbetar källor i olika textsammanhang!

Innehåll

Du ska få arbeta med källhantering; hur man hanterar en källa inne i skriven text men även hänvisar till på korrekt sätt.  Du kommer även att få  arbeta med att granska källor kritiskt. Är tex allt vi ser på nätet sanning? Kolla källan! Övningar!

Du kommer att få läsa, skriva, diskutera, analysera och samtala.

Slutuppgift i detta område kommer att bli en skrivuppgift där du ska referera. Det betyder att du ska återberätta utifrån en annan text. Detta hänger ihop med källor då du måste ha koll på vart texter kommer ifrån för att kunna återberätta den på ett korrekt sätt. Bedömning.

Vi kommer att arbeta gemensamt i helgrupp men även i halvgrupper, basgrupper och enskilt. 

Förmågor du tränar: Läsning, skrivning (formulering utifrån ett referats struktur och stil = anpassa språket men även angående språkriktighet = normer), analytisk ( söka information, kritisk granska), begreppslig, socialt kommunikativ förmåga. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: