Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 9

Skapad 2019-08-19 12:46 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Terminsplanering.

Innehåll

 

Terminsplanering skiss HT 2019 – år 9 i franska

 

 

 

 

Mercredi

Vendredi

34

Introduction

Introduction

35

Sur la plage sid. 8

 

Sur la plage sid. 8

Läxa: glosor och verbet ’venir’- komma  i presens och passé composé sid. 9

36

La rentrée sid. 12

La rentrée sid. 12

Läxa: Glosor  och verbet ’aller’- gå, åka i passé composé

37

La rentrée sid. 13

La rentrée sid. 13

Läxa: glosor och verb på sid. 14

38

 

Le Canada et le Québec sid. 18

Le Canada et le Québec sid. 18

Läxa: Glosor

 

39

 

Förberedelse inför prov

Test på kapitel 1

40

 

Förberedelse för dialogpresentation

Presentation av dialogen.

41

 

Mon futur métier sid. 24

Mon futur métier sid. 24

Läxa: Glosor och verbet ’Connaître- känna till’ i presens

42

 

Mon futur métier sid. 25

Mon futur métier sid. 25

Läxa: Glosor samt ’Etre

och Avoir i futurum

43

 

Mon stage sid. 30

Mon stage sid. 30

Läxa: Glosor och verbet

’Lire-läsa’ i presens

44

 

Les vacances

Les vacances

45

 

Mon stage sid. 31

Mon stage sid. 31

Läxa: Glosor samt Aller och Faire i futurum

47

 

Journal d’une jeune fille au pair sid. 36

Journal d’une jeune fille au pair sid. 36

Läxa: Glosor

48

 

Journal d’une jeune fille au pair sid. 37

Journal d’une jeune fille au pair sid. 37

Läxa: Glosor

 

49

 

Förberedelse inför prov

Test på kapitel 2

50

 

Förberedelse inför dialog

Presentera dialog

51

 

Noël

Vacances de Noël

 

 

 

Les vacances

 

Matriser

M2
Franska åk 6-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: