Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basordförråd (SvA)

Skapad 2019-08-19 12:53 i Brattebergsskolan F-6 Öckerö
Grundskola 1 – 4 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med ord och fraser inom olika ämnesområden för att eleven skall få ett basordförråd att kunna använda sig av i kommunikation i tal och skrift.

Vi kommer också att arbeta med ljud- och bokstavsinlärning.

Innehåll

Syfte

Syftet är att få ett basordförråd så att eleven kan formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 

Centralt innehåll

Skol- och klassrumsord  (t.ex. stol, bänk, bok, penna, rast, gunga)

vanliga ord inom olika ämnesområden såsom familjen, hemmet, djur och natur, trafik, staden osv.

siffror 1-100 samt färgerna

vanliga vardagsverb (går, sitter, skriver, läser m.m)

vanliga adjektiv med motsatsord  (t.ex. stor- liten, lång-kort, kall-varm)

några prepositioner  (i, på, bakom, framför, över, under, bredvid)

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar mycket med bilder för att alla ska förstå.

Vi arbetar med ljud- och bokstavsinlärning.

Vi läser texter som innehåller de ord vi ska träna

Vi bildar  meningar och fraser. 

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att  kunna:

Förstå enkla instruktioner

Samtala om bekanta situationer

Uttrycka egna åsikter

Förstå enkla texter

Kunskapskrav

Vi repeterar om och om igen tills eleven känner sig säker på de nya orden och klarar att använda orden muntligt och/eller i text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
SVA, nyanlända

Påbörjat
På väg att klara
Behärskar
Lyssna
Hon/han kan förstå när någon hälsar på henne/honom och frågar hur hon/han mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och någon i sin familj.
Hon/han kan förstå enkla frågor när någon talar långsamt och tydligt.
När hon/han hör människor prata kan hon/han då och då förstå vanliga ord.
Hon/han kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från sin lärare.
Läsa
Hon/han känner igen de ordbilder vi jobbat med.
Hon/han kan bokstävernas namn och bokstavsljuden.
Hon/han kan ljuda samman bokstäver till ord.
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla meningar och dialoger.
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla instruktioner tex. "lyssna, rita, skriv".
Hon/han kan läsa och förstå korta meddelanden.
Hon/han kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor.
Prata med andra
Hon/han kan hälsa på någon och säga hej då.
Hon/han kan säga varsågod och tack.
Hon/han kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till henne/honom.
Hon/han kan fråga hur någon mår och säga hur hon/han själv mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka.
Hon/han kan förstå när någon ber henne/honom om något. Hon/han kan själv be om något.
Hon/han kan följa mycket korta instruktioner.
Hon/han kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Tala
Hon/han kan säga vem hon/han är och var hon/han bor.
Hon/han kan säga hur gammal hon/han är.
Hon/han kan säga något om sin familj.
Hon/han kan säga några veckodagar, månader årstider och klockslag.
Hon/han kan säga några färger.
Hon/han kan räkna till 100.
Hon/han kan säga vad någon gör.
Hon/han kan säga namn på några saker inom de ämnesområden vi arbetat med, tex. kläder, djur, mat, fordon, kroppsdelar osv
Hon/han kan använda några prepositioner för att beskriva var ett föremål finns.
Skriva
Hon/han kan skriva alla bokstäver.
Hon/han kan skriva korta välbekanta ord.
Hon/han kan skriva korta, enkla meddelanden.
Hon/han kan skriva en enkel hälsning, tex. ett kort eller textmeddelande.
Hon/han kan skriva mycket enkla frågor.
Hon/han kan skriva några enkla meningar om sig själv.
Hon/han kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Hon/han kan skriva en kort dialog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: