Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikstilar, årskurs 5

Skapad 2019-08-19 13:00 i Dalhemsskolan Helsingborg
Nåntunaskolan, musik, musikstilar, årskurs 5
Grundskola 5 Musik
Blues, hiphop, reggae eller rock. Vad kännetecknar olika musikstilar? Vi kommer att lyssna på och prata om några olika musikstilar och några kända artister inom dessa stilar.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer prata om och lyssna på musik från olika musikstilar. Vi kommer prata om hur man kan höra och skilja olika musikstilar åt (de olika stilarnas karaktärsdrag).

Mål för arbetsområdet:

Du ska kunna höra skillnad på och namnge de olika musikstilarna: jazz, rock, blues, pop, hip hop, reggae, jojk, svensk folkmusik, gospel, country, schlager, punk och hårdrock.

Så här kommer arbetet att bedömas:

Detta kunskapskrav kommer att bedömas:

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

 

Kontinuerlig bedömning under lektionerna samt genom ett test i slutet av arbetsområdet.

 

De fem förmågorna:

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

I detta område kommer analysförmåga, kommunikativ förmåga samt begreppslig förmåga att tränas genom samtalen om de olika musikstilarnas likheter och skillnader.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6

på väg mot grundläggande nivå
grundläggande nivå
utvecklad nivå
väl utvecklad nivå
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för grundläggande nivå.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer. Du ska kunna namnge 5 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer. Du ska kunna namnge minst 8 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer. Du ska kunna namnge minst 12 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: