Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkkraft (SvA)

Skapad 2019-08-19 13:03 i Brattebergsskolan F-6 Öckerö
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi ska jobba med olika texttyper, deras strukturer, språkliga mönster och syften. Vi ska även jobba med vardagsspråk och skolspråk kopplat till varje texttyp.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande texttyper:

 • Beskrivande text
 • Förklarande text
 • Återberättande text
 • Instruerande text
 • Berättande text
 • Argumenterande text

Vi kommer att arbeta med språkstruktur, grammatik och ordkunskap kopplat till de olika texterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Olika texttyper

1
2
3
Läsa och samtala
Vi läser och samtalar kring läsningen.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva (innehåll)
Vi skriver olika slags texter.
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Vi använder punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och kolon. Vi arbetar med stavning och meningsbyggnad.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Bearbeta texter
Vi redigerar våra texter.
Du kan på ett ganska bra sätt bearbeta om dina texter efter respons.
Du kan på ett bra sätt bearbeta om dina texter efter respons.
Du kan på ett mycket bra sätt bearbeta om dian texter efter respons.
Använda och ge respons
Vi ger och tar emot respons.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Använda källor
Vi jämför olika slags källor och redovisar dem.
Du använder källor sparsamt, oftast enbart en källa som du helt utgår från. Du redovisar dina källor sällan.
Du använder olika källor när tillfälle ges. Du försöker fundera kring trovärdigheten av dina källor med hjälp.
Du använder olika källor när tillfälle ges. Du funderar och försöker ta reda på trovärdigheten. Du uppger oftast dina källor.
Samtala och lyssna
Vi samtalar, diskuterar, beskriver och berättar om olika ämnen och i olika situationer.
Du är med och lyssnar när vi samtalar kring de olika delarna. Du bidrar sälla själv med frågor och svar. Det kan du förbättra genom att ställa frågor när du inte förstår, om du blir nyfiken på något och vill veta mer.
Du är med och lyssnar och bidrar ibland med frågor och svar. Ibland handlar dina inlägg inte om det vi just nu samtalar om.
Du lyssnar aktivt genom att delta i samtalet genom att bidra med frågor och svar som är relevant till det vi diskuterar.
Språkbruk
Du använder ett enkelt språk, både i tal och skrift. Du använder de ord du kan och känner dig säker på.
Du försöker att använda ett mer nyanserat språk. Du använder kända ord som du känner dig trygg med, men gör försök att plocka in nya ord.
Du försöker att använda ett mer nyanserat språk. Du använder kända ord och nya både i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: