Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd

Skapad 2019-08-19 13:13 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola F
välkommen till träslöjden

Innehåll

Denna termin kommer du att få designa och tillverka en träbricka. 

Tänk efter på alla de tekniker du fått lära dig hittills. Ta gärna med några av dessa i ditt arbete. 

Botten på brickan ska ha ett personligt uttryck, alltså gör en en bricka utifrån det du gillar inom sport, musik, konst m.m.

Fundera på om du skall ha en bricka med eller utan handtag. 

Bedömning att göras utifrån matrisen som finns länkad här i planeringen.          

Uppgifter

  • Planering träbricka

Matriser

bedömningsmatris Träslöjd

Rubrik 1

Nivå 1 E
Nivå 2 C
Nivå 3 A
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan framställa föremål i olika material utifrån instruktioner.Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄ
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄ
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: