Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 1900-tal

Skapad 2019-08-19 13:14 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
I det här temat kommer vi att jobba med 1900-talets författare och deras samtid. Vi kommer läsa tidstypisk litteratur samt avsluta med en skrivuppgift.

Innehåll

Vi inleder med en grundkurs i den här tidens författare.

Vi kommer arbeta med ett författarporträtt som redovisas muntligt.

Vi kommer läsa en tidstypisk bok med uppföljande diskussioner.

Vi kommer avsluta med en skrivuppgift som knyter an till temat.

Uppgifter

  • Ett halvt ark papper

  • Ett halvt ark papper

  • Ett halvt ark papper

  • Författarna

  • Författarporträtt

  • Läsning

  • Skrivuppgift Tema 1900-tal

Matriser

Sv
Muntlig framställning - svenska

Lärande matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättar
....fungerande struktur och innehåll
det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord och egna tankar (t ex vid svar på frågor)
Berättar
....fungerande struktur och innehåll
tillräckligt sammanhängande för att det ska vara förståeligt
med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
Talar
....anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
rätt så starkt, tydligt och långsamt under större delen av presentationen
starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen
starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen och ändrar tonhöjd och hastighet för att förtydliga vissa delar av innehållet
Använder blick och kroppsspråk
....anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
lyfter ibland blicken från stödorden och ser på klassen har kontroll över kroppsrörelser
flyttar blicken mellan några kamrater i klassen använder då och då kroppsspråk för att förtydliga
låter blicken vandra mellan kamraterna i klassen använder ofta kroppsspråk för att förtydliga

Sv
Svenska skriva

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Skriva
Skriva olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sv
svenska, läsa

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: