Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning årskurs 5 - ht19

Skapad 2019-08-19 13:15 i Skulltorps skola Partille
Detta stavningsarbete ger dig möjlighet att träna och sammanfatta de regler som styr den svenska stavningen. Vi ska arbeta med stavning utifrån givna regler. Arbetet tar upp alfabetet, vokaler, konsonanter och de olika ljuden.
Grundskola 5 Svenska
I svenskan finns det regler som styr hur vi stavar våra ord. Nu ska du få möjlighet att lära dig stava utifrån dessa regler. Du ska bl.a. öva på att stava ljudförbindelsen ks, s-ljudet, sj-ljudet, ng-ljudet, tj- ljudet, j- ljudet, e-ä- ljudet, å- ljudet, dubbelteckning och undantagsregler samt sammansatta ord.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

I arbetet får du att möta många svenska ord.  Det ger dig möjlighet att använda begreppen i olika eller nya sammanhang samtidigt som du lär dig att förstå innebörden av olika begrepp , och att kunna relatera dem till varandra.

Du kommer därmed att ha stor möjlighet att utveckla din begreppsliga förmåga.

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet arbetar vi med området Läsa och skriva.

Mål

I det här arbetsmomentet är målet att du ska lära dig att stava:

 • Ljudförbindelsen ks
 • S-ljudet
 • Sj-ljudet
 • Ng-ljudet
 • Tj- ljudet
 • J- ljudet
 • E-ä- ljudet
 • Å- ljudet
 • Dubbelteckning och undantagsregler
 • Sammansatta ord. 

Du ska även känna till att det finns undantagsregler vid stavning.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Enskilt arbete och grupparbete med olika övningar i tex arbetsbok, stenciler, uppdrag, korsord, spel etc.
 • Öva på att slå i ordlistan

Bedömning

Du kommer att bli bedömd fortlöpande utifrån din stavning på veckans ord och i alla dina arbeten där stavning ingår som ett kunskapskrav.

I olika uppdrag och i andra skrivövningar kommer vi titta extra på hur du utvecklar din stavning och bedöma även den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: