Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Biskopsnäset avd 3

Skapad 2019-08-19 13:18 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi arbetar för att alla barn, vårdnadshavare och pedagoger lär känna varandra så att alla blir trygga och trivs på förskolan.

Innehåll

                      

 

Var är vi?

Vi har en grupp på 18 barn i åldrarna 1-4 år, varav 10 barn har gått på avdelningen tidigare. De känner pedagogerna och är trygga på förskolan. Vi ska under hösten skola in 8 nya barn.

 

 

Vi ska lägga grunden för ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och förskola.
Barn och vårdnadshavare ska känna tillit till pedagogerna.

Barnen ska bli trygga och trivas på avdelningen.


 

  


Hur gör vi?

Inskolningen kommer att ske under 2 perioder. Det blir gruppinskolning med 5 resp. 3 barn. Två pedagoger ansvarar för varje inskolningsperiod.

Första dagarna kommer barnen att vara på förskolan 1 timme för att sen succesivt utöka tiden. Vi anpassar tiden efter barnens behov.

Barnen får bekanta sig med pedagogerna och förskolemiljön.

Vi skriver ett lärloggsinlägg för varje barn efter avslutad inskolning.

Vi erbjuder ett uppföljningssamtal efter avslutad inskolning till vårdnadshavare.

Vi går igenom förskolans  inskolningsmapp tillsammans med föräldrarna.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: