Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik årskurs 5- Konsten att lära sig att lära- ht19

Skapad 2019-08-19 13:22 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi lär oss alla på olika sätt. Det kan vara genom att läsa, lyssna, tala, tänka, titta, skriva och rita. Det gäller bara att hitta den teknik som passar dig bäst. Det är bara du som kan veta hur du bäst lär dig något! I det här arbetet tränar du minnesteknik med hjälp av stödord, återberättande och tankekarta. Du får också kunskap om några digitala verktyg för lärandet.

Innehåll

Innehåll: 

Syftet med arbetsområdet är att öva eleverna i studieteknik. På sin väg mot metakognition uppmanas eleverna att tänka på hur de ska lagra kunskaper för att kunna minnas dem. När vi lär oss mer om studieteknik kommer vi att använda oss av digitala verktyg och diskutera vikten vid att ta eget ansvar. Eleverna kommer även få både reflektera över sina egna rutiner och testa på nya.

Mål:

 • Förståelse av vad studieteknik är
 • Kunskap om några tekniker: stödord, återberätta och tankekarta
 • Känna till några digitala hjälpmedel och kunskap om hur du kan använda exempelvis StavaRex, Spell Right och Oribi.
 • Kännedom om hur just du lär dig bäst och hur du kan planera  ditt skolarbete

När:

Vi kommer att arbeta med studieteknik under höstterminen 2019.

Hur:

Vi kommer genom film och gemensamma genomgångar ta upp olika metoder och diskutera kring vad studieteknik är. Eleverna kommer att få testa olika metoder för att lära sig och vi kommer att prata om att alla har olika tekniker för att göra detta på bästa sätt.  

Bedömning:

Arbetsområdet bedöms med lärandematrisen "Konsten att lära sig att lära"

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Konsten att lära sig att lära

Behöver träna mer
Känner till
Jag kan förklara vad studieteknik innebär.
Jag känner till några olika studietekniker: - Skriva stödord - Återberätta - Göra en tankekarta
Jag kan använda SpellRight, StavaRex och Oribi.
Jag har funderat på hur just jag lär mig bäst och planerar mitt skolarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: