Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering språk Regnbågen

Skapad 2019-08-19 13:23 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Norrgårdens förskola kommer under ht 2019 arbeta i projektform med utgångspunkt från boken Hugo elak, blodtörstig och jättefarlig?

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:Boken Hugo elak, blodtörstig och jättefarlig.

Tidsperiod: september-oktober 2019

Förskolans namn:Norrgårdens förskola

Grupp: Regnbågen

Barnens ålder:1-5 år

År och datum::20190819

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språk och värdegrund

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Lära barnen tillit till sig själva och uttrycka sina tankar och åsikter. Det ska inte finnas rätt eller fel och alla ska lyssna på och respektera varandras tankar.
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi startar upp projektet i hela förskolan. Vi målar krokodilspår på gården och lyssnar in barnens tankar och funderingar kring dessa. Vi utgår från detta i den pedagogiska planeringen.
Alla barnen kommer att få möta boken Hugo elak, blodtörstig och jättefarlig?
Vi kommer att använda oss av boken vid boksamtal i mindre grupper.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Pedagogiska dokumentationer utifrån Hudiksvalls kommuns mallar.
Unikum med lärloggar och kopplingar till läroplanen
Pedagogiska planeringar utifrån projektet.
Bilder och filmer från verksamheten.

 

 

Planeringen upprättad av:

Kicki, Monica och Maja

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: