Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering

Skapad 2019-08-19 13:23 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Sociologi
Kursplanering för Sociologi

Innehåll

Vecka

Onsdag

Torsdag

Examination

34

Vad är sociologi?

Durkheim

 

35

Weber

Marx

 

36

Sammanfattning

Arbete med uppgift

 

37

Arbete med uppgift

Individen

Inlämning

38

Gruppen I

Gruppen II

 

39

Film

Film

 

40

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

41

Seminarium

Seminarium

Seminarium

42

Kulturslingan

Foucault – Normalitet, Sexualitet, Diskurs och Disciplinering

 

43

Bourdieu – livsstilar, habitat och kapital

Bauman – Modernitet, Konsumtionssamhället och den flytande moderniteten.

 

44

LOV

LOV

 

45

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

46

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

Inlämning essä

47

Nation, etnicitet, ras

Inställd lektion

 

48

Rasifiering, vithetsnormer och strukturell rasism

Kriminalitet (SACO-mässa)

 

49

Subkulturer

Sociala rörelser

 

50

Film

Film

 

51

Seminarium

Seminarium

Seminarium

2

LOV

Klassisk religionssociologi

 

3

Sekter, Kulter och Samfund

Modern Religionssociologi

 

4

Sekularism och återförtrollning

Arbete med uppgift

 

5

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

6

Presentation

Presentation

Presentation

7

Star Power

Social Stratifiering och klass

 

8

LOV

LOV

 

9

Stad och Land

Samhälleliga institutioners inverkan på våra liv

 

10

Film I

Film II

 

11

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

12

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

Inlämning Filmanalys

13

Genusteori

Queerteori

 

14

Patriarkat eller Heder?

Arbete med uppgift

 

15

LOV

LOV

 

16

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

17

Arbete med uppgift

Arbete med uppgift

 

18

NP Sv3

LOV

 

19

Pjäs

Avslutning

Pjäs

20

Reservtid

Reservtid

 

21

Reservtid

LOV

 

22

Reservtid

Reservtid

 

23

Reservtid

Reservtid

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: