Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på Knyttet

Skapad 2019-08-19 13:24 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Genom att erbjuda olika verktyg och metoder får barnen möjlighet att utforska och förstå sin omvärld. Dessutom får de möjlighet att uttrycka sig och kommunicera på olika sätt.

Innehåll

Mål

 Att barnen får kännedom om olika sorters material och verktyg/metoder.

Att barnen får uttrycka sina tankar och förmedla sina upplevelser.

Öka självkänslan att våga prova nytt och lära av varandra.

Känna glädjen i färger och att våga prova.

Ge barnen erfarenhet av grundfärgerna.

Metod

Vi erbjuder barnen skapande i olika situationer, både styrda och fria. Vi använder oss av olika färger och mängder med olika material som presenteras för barnen vid olika tillfällen.

Material som vi använder oss av och har tillgång till på avdelningen är:

Tyger som barnen får klippa i. Det finns också tillgång till garn.

Vi använder oss av både målarfärg, tuschpennor, kritor och färgpennor tillsammans med några eller fler av de andra materialen då vi har skapande verksamhet.

Vi kan också använda oss av lärplattan för att använda en annan målarteknik för att göra bilder, böcker och för att experimentera med färger.

Dokumentation

Dokumentationen sker genom unikum där vi lägger ut kortare filmer och bilder som visar barnens utveckling, samt att vi utvärderar aktiviteterna och funderar på vad som ska ändras eller göras om till nästa gång. Vi dokumenterar också genom att visa upp barnens skapelser på olika platser på avdelningen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: