Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner och kulturarv

Skapad 2019-08-19 13:26 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Jul, påsk och midsommar är alla exempel på svenska traditioner och är alla en del av vårt kulturarv. Denna planering tar sitt avtrampa i hur vi på Knyttet valt att arbeta med detta.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

vi har valt att arbetet med kulturarv och traditioner främst ska få komma till uttryck i det skapande vi utför till våra traditionella högtider. 

SYFTE OCH MÅL

”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen” Lpfö18.

Ett sätt att arbeta med kulturarv är att låta barnen ”pyssla” och skapa olika pynt  inför olika högtider (så som exempelvis jul och påsk). Denna del av förskolans arbete har pågått i många år och någonting vi gärna vill föra vidare, en generation till en annan.

METOD

Vi kommer att erbjuda barnen ett variera utbud av skapande. Vill de göra fler av någonting eller ingentingt alls är upp till barnen. Vill de inte ska de inte behöva.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera barns alster på våra väggar om barnen själva vill sätta upp vad de gjort. Vi kommer även att dokumentera aktiviteterna på unikum och barnens individuella lärloggar. Vi ser gärna att vårdnadshavarna samtalar om aktiviteten hemma för att i samarbete med förskolan förankra och utveckla barns lärande.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

Vi har för avsikt att utvärdera och reflektera efter varje genomfört kulturarvsarbete.

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: