Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering

Skapad 2019-08-19 13:35 i Kareby fritidshem Kungälv
Grundskola F – 3
Nu i början av terminen är vårt fokus att eleverna ska känna sig trygga med varandra.

Innehåll

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga och att det går att leka med andra än de man går i samma klass som. Eleverna ska utvecklas på väg mot att själva lösa konflikter.

I början kommer vårt fokus ligga på att få ihop gruppen, de nya ska känna sig välkomna. 

Under ht. kommer vi genomgående att ha ett värdegrundstema. Vi kommer att fokusera på det sociala samspelet - kamratrelationer, hur man är mot varandra.

Aktiviteter:

 • Värdegrundsuppdragen - vi tar fram ett uppdrag i veckan gemensamt med eleverna
 • lekar tillsammans - för att alla ska känna sig inkluderade leker vi gemensamma lekar utomhus.
 • Ugglan och kompisproblemet - vi tittar på ett avsnitt i serien och diskuterar det med eleverna
 • idrottssalen - vi fokuserar i  första hand på samarbetsövningar (tänk bort tävlingsmoment), avsluta med avslappning (med musik).

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: