Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av de fyra räknesätten

Skapad 2019-08-19 13:37 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi repeterar addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi arbetar med skriftlig huvudräkning och algoritmräkning.

Innehåll

Addition - Vi löser uppgifter med hjälp av algoritmer (uppställning) och skriftlig huvudräkning. 

Subtraktion - Vi repeterar uppställning, med och utan växling. 

Multiplikation - Vi repeterar talsortsräkning, tabellräkning och uppställning.

Division -  Vi repeterar kort division, och sambandet mellan multiplikation/division. 

Eleverna kommer att få uppgifter i form av: Stenciler, matte-spel, problemlösning, genomgångar, gruppuppgifter.  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De 4 räknesätten

Når ej godkänt
E
C
A
begrepp
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem.
uttryck,bild eller uträkning
Du kan beskriva hur du tänker när du löser matteproblem.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur du tänker när du löser problem.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur du tänker när du löser matteproblem.
Du kan ofta se om svaret är rimligt.
Du ser oftast om svaret är rimligt.
Du ser alltid om svaret är rimligt.
metoder
addition subtraktion multiplikation division
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: