Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Internationell ekonomi HT19

Skapad 2019-08-19 13:42 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här hittar ni kursens centrala innehåll, kunskapskrav och en grovplanering för höstterminen.

Innehåll

Terminsplanering HT19 – Internationell ekonomi 100 p

I detta dokument finner du en grovplanering för kursens upplägg under höstterminen. Detta är en preliminär planering och kan komma att ändras något under kursens gång. Datum för examination är därmed inte satta i sten. Läxor och andra mindre uppgifter står inte utskrivet och kan tillkomma.  

I slutet finns även det centrala innehållet och kunskapskrav för Internationell ekonomi.

/ Johanna

 

Grovplanering HT19

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

34

Introduktion

Repetition – Ekonomiska begrepp

35

Frihandel och protektionism

Frihandel och protektionism

36

Ekonomisk historia I (1500-tal-1600-tal)

Ekonomisk historia II (1700-tal)

37

Eget arbete

Ekonomisk historia III (1800-tal)

38

Eget arbete

Ekonomisk historia IIII (1900-1945)

39

Repetition

Inläsning inför prov

40

 

Examination

41

Ekonomiska teorier

Ekonomiska teorier

42

Ekonomiska teorier

Ekonomiska teorier

43

Ekonomiska teorier

 

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

 

 

46

Examination

Examination

47

Modern ekonomisk historia

Modern ekonomisk historia

48

Modern ekonomisk historia

Modern ekonomisk historia

49

Modern ekonomisk historia

 

50

 

 

51

 

Examination

52-1

JULLOV

JULLOV

  

Centralt innehåll

  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
  • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
  • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.
  • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag.
  • Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader.
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
  • Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

 

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven kan översiktligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika förutsättningar

och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också översiktligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också utförligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.

Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.

Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.

Dessutom diskuterar eleven utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.

Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat deras

styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.

Eleven diskuterar översiktligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge enkla argument för olika ståndpunkter och värdera dem med enkla omdömen.

Eleven diskuterar utförligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter och värderar dem med enkla omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter och värdera dem med nyanserade omdömen.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: