Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1, Tal - Åk8

Skapad 2019-08-19 13:52 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet fördjupar vi oss i hur man räknar med olika talformer

Innehåll

Syfte och mål

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • jämföra tal i bråkform och i decimalform
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform
 • förklara vad ett negativt tal är
 • räkna med negativa tal

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • andel, decimalform, bråkform, bråk, blandad form, förlänga, negativt tal, motsatt tal

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med matteboken ”Mattedirekt".

Bedömning

Bedömningen sker med hjälp av ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, samt genom dina insatser i gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbeten. 

Uppgifter

 • Ma - Prov med planering - kapitel 1, tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal

Insats krävs
-> -> ->
-> -> ->
-> -> ->
Begrepp
Kunna förstå, använda och förklara matematiska begrepp.
 • Ma
Eleven har svårigheter att förstå och använda de matematiska begreppen för arbetsområdet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja och använda olika matematiska metoder.
 • Ma
Eleven är osäker på vilken metod som ska väljas och hur metoden ska användas.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Problemlösning
Kunna formulera och lösa olika matematiska problem.
 • Ma
Eleven behöver utveckla förmågan att förstå texten till ett matematiskt problem och hur det kan lösas.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: