Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans på vår jord

Skapad 2019-08-19 13:57 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi
v.35-42 Arbetsområdet handlar om världens resurser, klimatet på jorden och hur vi på bästa sätt kan ta hand om vår planet, mänskliga rättigheter och vad som kännetecknar en demokrati. Utifrån dessa olika aspekter kommer vi att jämföra olika länder i världen.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

-Barnkonventionen, mänskliga  rättigheter

-Demokrati

-Jorden och klimatet

-Naturresurser i världen

-Hållbar utveckling

-Kartor

 

Hur kommer vi att arbeta?

-Söka information med hjälp av kartor

-Läsa faktatexter/studieteknik

-Se filmer

 -Individuellt arbete och grupparbete

 

 Vi bedömer din förmåga att:

Ge:

-bestämma platsers läge

-beskriva geografiska lägens betydelse för klimat och natur

-förstå hur jorden påverkas när vi använder olika resurser

-resonera om hur vi kan spara på jordens resurser

-använda kartor för att lösa olika uppgifter

-använda geografiska begrepp

Sh:

-redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

-undersöka politiska strukturer och använda begrepp på ett fungerande sätt

-beskriva skillnader mellan demokrati och diktatur

-resonera kring hur individer och grupper kan påverka politiska beslut

-söka och hantera information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: