Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik och språk i kontext

Skapad 2019-08-19 13:58 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Hur kan jag bli mer framgångsrik i mina studier? Hur kan jag förbättra min svenska? Hur kan jag utveckla mina kommunikationsstrategier?

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med studieteknik och lässtrategier. Vi kommer också arbeta med språkinlärning och hur språk fungerar i olika kommunikationssituationer. Varför?

Syftet med det här momentet är att ni ska utveckla er förmåga att utveckla er språkinlärning, studieteknik och kommunikationsförmåga. Samtliga tre är viktiga för studier, privatliv och kommande arbetsliv. I examensmålen för era program kan man läsa följande: 

 

BF

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor.

 

VO

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Eleverna ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

 

Hur? 

 

 • genomgångar 

 • s. 10-13 samt kapitel 1 i Kontext 

 • övningar och diskussioner

 • skriftligt prov i ChromEx (examination)

 

 

Material till momentet hittar du här!

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
  Sva  E
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: