Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy åk 7 Solsystemet

Skapad 2019-08-19 14:18 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Planering för arbete med området solsystemet
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur är egentligen vårt solsystem uppbyggt? Varför blir det mörkt på natten och hur kommer det sig att vi har olika årstider? Ja, det ska vi försöka få svar på nu. Vi kommer att söka svaren på dessa frågor i boken SPEKTRUM FYSIK men även genom olika demonstrationer och laborationer

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna:

 • Redogöra för hur vårt solsystem är uppbyggt och något om hur det ser ut på solen och de olika planeterna.
 • Känna till skillnaden mellan asteroid, meteor, meteorit och komet.
 • Känna till att det är jordens rörelser och lutning som gör att vi har dag och natt samt olika årstider
 • Berätta om vår egen måne, dess faser, tidvatten samt sol- och månförmörkelse
 • Skilja fakta från myter
 • Redogöra för hur man lokaliserar Polstjärnan
 • Diskutera och argumentera för eller emot rymdresor till Mars.

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, demonstrationer, arbete med frågor och begrepp, kopplade till området, i "Testa dig själv" samt genom olika laborationer.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Bedömningen sker både på lektionstid, diskussioner och skrivuppgifter och i samband med prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik matris Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
K14 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att förklara naturvetenskapliga upptäckters betydelse.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Laborationsgenomförande
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du hanterar materielen på ett varsamt och säkert sätt.
Du genomför laborationer och handhar materielen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du genomför laborationer och handhar materielen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du genomför laborationer och handhar materielen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: